Εισάγετε το όνομα του προϊόντος
Δεν υπάρχουν προϊόντα για σύγκριση

Beelink S2 έναντι Cenovo King Kong


Beelink S2 9.67

  Σύνοψη

9.67 96.7% Complete

Υπέρ:

      Καλύτερη gpu (789 πόντοι έναντι 322 πόντοι)

      Καλύτερα ram (761 πόντοι έναντι 500 πόντοι)

      Καλύτερη cpu (961 πόντοι έναντι 244 πόντοι)

Κατά:

      Υψηλότερη τιμή (155.99 USD έναντι 146.37 USD)

      Χειρότερα χρηστικότητα (444 πόντοι έναντι 850 πόντοι)

  Cpu (Επεξεργαστής)

7.89 78.9% Complete

Υπέρ:

      Υψηλότερη ταχύτητα ριπής (2457 MHz έναντι 1884 MHz)

Κατά:

      Χαμηλότερη βάση την ταχύτητα (1126 MHz έναντι 1474 MHz)

  Gpu

7.56 75.6% Complete

Υπέρ:

      Υψηλότερη βάση την ταχύτητα (700 Μορφές έναντι 200 Μορφές)

      Υψηλότερη ταχύτητα ριπής (700 Μορφές έναντι 500 Μορφές)

  Rom

4.44 44.4% Complete

  Ram

7.61 76.1% Complete

Υπέρ:

      Μεγαλύτερο εύρος ζώνης (30000 MB/s έναντι 13107 MB/s)

  Χρηστικότητα

9.61 96.1% Complete

Κατά:

      Χωρίς VGA

      Χωρίς αναγνώστη καρτών

  Σύνοψη

4.94 49.4% Complete

Υπέρ:

      Χαμηλότερη τιμή (146.37 USD έναντι 155.99 USD)

      Καλύτερη χρηστικότητα (850 πόντοι έναντι 444 πόντοι)

Κατά:

      Χειρότερη gpu (322 πόντοι έναντι 789 πόντοι)

      Χειρότερα ram (500 πόντοι έναντι 761 πόντοι)

      Το χειρότερο cpu (244 πόντοι έναντι 961 πόντοι)

  Cpu (Επεξεργαστής)

3.22 32.2% Complete

Υπέρ:

      Υψηλότερη βάση την ταχύτητα (1474 MHz έναντι 1126 MHz)

Κατά:

      Χαμηλότερη ταχύτητα ριπής (1884 MHz έναντι 2457 MHz)

  Gpu

7.56 75.6% Complete

Κατά:

      Χαμηλότερη βάση την ταχύτητα (200 Μορφές έναντι 700 Μορφές)

      Χαμηλότερη ταχύτητα ριπής (500 Μορφές έναντι 700 Μορφές)

  Rom

8.5 85% Complete

  Ram

5 50% Complete

Κατά:

      Μικρότερο εύρος ζώνης (13107 MB/s έναντι 30000 MB/s)

  Χρηστικότητα

2.44 24.4% Complete

Υπέρ:

      Με την εισαγωγή VGA

      Με τον αναγνώστη καρτών

Εναλλακτικές λύσεις

9.78
Beelink Kt03
94.4% Complete
9.44
96.1% Complete
9.61
87.8% Complete
8.78
75.6% Complete
7.56
33.9% Complete
3.39
79.4% Complete
7.94
Beelink KT03 Client Computer
128€
9.67
Beelink S2
96.1% Complete
9.61
78.9% Complete
7.89
76.1% Complete
7.61
75.6% Complete
7.56
44.4% Complete
4.44
79.4% Complete
7.94
Beelink S2 Smart TV Box Bluetooth4.0 Lake Mini PC
137€
9.44
Acepc Ak1
94.4% Complete
9.44
96.1% Complete
9.61
87.8% Complete
8.78
41.7% Complete
4.17
44.4% Complete
4.44
55% Complete
5.5
ACEPC AK1 Mini PC
132€

Εγγραφείτε στα νέα μας

Για να κάνετε συνδρομή στα νέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάς, απλά στείλτε μας τη διεύθυνση email χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα. Θα λαμβάνετε email από το DeviceRanking που θα σας ειδοποιούν για τα πιο καινούργια gadget.